Alzheimer Hastalığı Tedavisinde

NEUROLITH®

Transkraniyal Puls Stimülasyon Sistemi

NEUROLITH® Avrupa'da CE onaylı tek Alzheimer tedavi yöntemidir.

Transkraniyal Puls Stimulasyon (TPS), Alzheimer hastaları için Kanada Toronto Üniversitesi ve İsviçre Storz Medikal tarafından geliştirilmiş RADYASYON İÇERMEYEN şok dalga tekniği ile beyne kısa süreli akım sağlayan ETKİLİ ve GÜVENİLİR bir tedavi yöntemidir.

NEUROLITH® TPS ile Alzheimer, Unutkanlık Tedavisi, Kognitif Rehabilitasyon
NEUROLITH® TPS ile Alzheimer, Unutkanlık Tedavisi, Kognitif Rehabilitasyon

MR filmini cihaza kaydederek MR TANIMA özelliği içeren kişiye özel yöntemle her hastada beyinde uyarılması ve fonksiyonları olumsuz etkilenmiş olan bölgeler belirlenir. Yapay zekâ yöntemi ile beyinde etkilenmiş bölgelerde kaybedilen beyin fonksiyonlarını yeniden kazandırmayı hedefleyen TPS NEUROLITH® Avrupa'da Alzheimer hastalarında tek CE kullanım onayı almış tedavidir. Bu yöntem, beyinde 8 cm'ye kadar derinliklere ulaşan benzeri görülmemiş beyin uyarılmasına izin verir. İsviçre kaynaklı Storz Medical tarafından geliştirilen sistem (NEUROLITH®), transkraniyal stimülasyon alanında benzersiz bir tedavi şeklidir.

Dünyada henüz çok az sayıda merkezde bulunan bu tedavi yöntemini en son teknolojiyi yakından takip eden ve siz hastalarımıza ulaştırmayı hedefleyen BEYİN360 Kliniğimizde BrainUp Rehabilitasyon Programının bir parçası olarak Alzheimer hastalarımız için uygulamaktayız. Özellikle hafif ve orta düzeyde Alzheimer hastalarında etkili olan bu tedavi metodu kognitif hafıza rehabilitasyon sürecine dahil edildiğinde tedavi etkinliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

NEUROLITH® TPS ile Alzheimer, Unutkanlık Tedavisi, Kognitif Rehabilitasyon
Transkraniyal Puls Stimulasyon nasıl etki gösteriyor?

Transkraniyal Puls Stimulasyon nasıl etki gösteriyor?

 • Alzheimer hastalarında beyinde BDNF ve VEGF başta olmak üzere yeni beyin hücresi oluşumunu sağlayan büyüme faktörlerinin salınmasını tetikler.
 • Beyin kan akımını artırır.
 • Yeni beyin damar oluşumunu ve sinir hücresi yenilenmesini sağlar.
 • Sinir hücreleri arasında bağlantı kablolarının yeniden inşa edilmesine olanak sağlar.
 • Beyinde nitrik oksit salınmasını sağlar. Nitrik oksit, vücut tarafından doğal olarak üretilen, kan damarlarının genişlemesini sağlayan, insülin ve insan büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını uyaran bir bileşiktir. Son zamanlarda Alzheimer hastalığına tip 3 diyabet olabileceğini savunan çalışmaları destekler şekilde diyabet hastalığını da kontrol etmemizi kolaylaştırır.

NEUROLITH® Beyin 360 Kliniğinde BrainUp Rehabilitasyon Protokolünde kimlerde uygulanıyor?

 • Hafif ve orta düzeyde Alzheimer hastalarında: depresif yakınmaları düzeltir, konuşma becerisini geliştirir, kelime dağarcığını artırır, kişinin etrafı ile ve yaşadıkları ile farkındalığını artırır. Zihinsel ve iş uğraş terapisinde becerileri geliştirir.
 • Beyinde etkilenmiş ve küçülmeye başlayan bölgeleri MR tekniği ile belirleyerek tamamen kişiye özel etkilenen bölgeyi hedefler. Etkilenen bölgeye 8cm'e kadar yoğun uyarı vererek uyarı etkinliğini maksimuma çıkarır.
 • NEUROLITH® sisteminin herhangi bir yan etkisi olmayıp güvenilir bir tedavi yöntemidir.
 • Klinik şartlarında rahatlıkla yapılabilir, tedavi süresi yaklaşık 45 dakikadır ve 2-5 haftalık aralıklarla toplam 6-10 tedavi seansını içerir.
Transkraniyal Puls Stimulasyon kimlerde uygulanıyor?

NEUROLITH® sistemi, yerleşimi nöronavigasyon sistemi tarafından hassas bir şekilde yönlendirilen el probundan ve gerçek zamanlı stimülasyon aktivasyon yazılımından oluşur. Hasta koltukta rahat bir şekilde oturur, tercihen tok olması istenir. Öncelikle hastanın MR görüntüleri cihazın sistemine yerleştirilir. Saçlı deriye sürülen ultrason jeli sayesinde ultrason dalgaları en derin bölgelere kadar ulaşır. Hasta daha sonra özel bir gözlük takar ve bu sayede başı hareket ettiğinde başın konumu belirlenir. Cihazın ekranı sayesinde kişinin MR incelemesi değerlendirilerek beynin hangi bölgelerine uyarının ulaştığı takip edilebilir.

Cihazın kamera teknolojisi, el aleti ve izleme gözlüğü arasında yüksek hassasiyette izleme sağlar. Yazılım, TPS yönetiminin gerçek zamanlı görselleştirmesini ve uyarı etkinliğinin belgelenmesini sağlar. En gelişmiş navigasyon teknolojisi ve yazılımı arasındaki sinerji,sorunsuz ve verimli bir etkileşim sağlamaktadır.

NEUROLITH® TPS ile Alzheimer, Unutkanlık Tedavisi, Kognitif Rehabilitasyon

NEUROLITH® tedavisine yanıt ne zaman başlıyor?

NEUROLITH® tedavi sonuçları üç hafta içinde görülebilir. Ancak NEUROLITH® tek başına bir tedavi olarak görülmemelidir. Maksimum etkinliğin sağlanması için BrainUp Kognitif Rehabilitasyon Programının bir parçası olarak kullanılmalıdır. Özellikle erken dönemde kelime dağarcığında artış, daha dışa dönüklük, iletişimin ve algılamanın artışı, davranışlarda düzelme, depresif veya anksiyeteli duygudurumda düzelme sağlanır. Hastalarda tedavi yanıtlarını sıklıkla 4. haftada BEYİN360 BrainUp Kognitif Değerlendirme Testleri ile gözden geçiriyoruz ve yanıtlarda en az %10’luk bir artışın yanı sıra oryantasyon, öz farkındalık ve genel zihinsel sağlıkta önemli gelişmeleri gözlemliyoruz.

NEUROLITH® BrainUp yönteminin herhangi bir yan etkisi var mı?

NEUROLITH® yönteminin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Hastalar tedavilerinin hemen ardından günlük aktivitelerine devam edebilirler. Bazı hastalar bir ağırlık hissi veya hafif bir baş ağrısı bildirir, ancak genellikle işlemden sonra 20 dakika içinde geçer.

Kalite ve Güvenilirlik

NEUROLITH® BrainUp cihazı, Storz Medical'in akustik dalga stimülasyon teknolojisindeki 30 yılı aşkın deneyimiyle desteklenmektedir. Sistem, tıbbi cihaz kalite sistemi sertifikalı ve üretilmiş tüm ilgili IEC sertifikalarına sahip bir tıbbi cihazdır. 1987 yılında kurulan Storz Medical, bir Alman tıbbi cihaz üreticisi olan Karl Storz Group’un ortak şirketidir. 2018 yılında, NEUROLITH® sistemi ile Transkraniyal Puls Stimülasyonu (TPS), Alzheimer Hastalığı olan hastaların tedavisi için yetki alan türünün ilk ve tek uygulamasıdır.

NEUROLITH® TPS ile Alzheimer, Unutkanlık Tedavisi, Kognitif Rehabilitasyon

NEUROLITH® TPS Sistemi ile Alzheimer Hastalığının Tanı ve Tedavi Süreci

 1. İlk basamak Dr. Derya Uludüz tarafından yakınmalarınızın değerlendirilmesi ile başlar. Siz henüz kliniğimize gelmeden ekibimiz tarafından size gönderilen 15 sayfalık sizi tanımamızı sağlayan ayrıntılı sağlık formunu doldurmanızı istiyoruz.
 2. Sağlık formunuz tamamlanmış şekilde kliniğimize geldiğinizde Dr. Derya Uludüz yakınmalarınızı ayrıntılı dinledikten sonra nörolojik muayeneniz yapılır ve doldurduğunuz form ayrıntılı değerlendirilir.
 3. Yakınmalarınızı etkileyebilecek ek hastalıklar ve şikayetler belirlendikten sonra kognitif değerlendirme birimimiz sizinle kısa bir görüşme yapar ve yakınmalarınıza yönelik nasıl bir kognitif testten geçmeniz gerektiği belirlenir.
 4. Ardından size kognitif test randevusu verilir. Teste gelirken tok gelmeniz gerekmektedir. Yaklaşık 2-2.5 saat süren yapay zekâ temelli Harward Üniversitesi'nde uygulanan ve kliniğimize entegre ettiğimiz size uygun olan kognitif değerlendirme testi yapılır.
 5. Değerlendirme sonrasında daha öncesinde unutkanlığınıza neden olabilecek diğer hastalıkları gözden geçirmek için ayrıntılı testler istenir. Bu testler genellikle genetik değerlendirme, kan, tükrük ve dışkı tahlillerinden oluşur. Kognitif test ve tetkikleriniz incelendikten sonra ayrıca Beyin haritalaması dediğimiz SPECT ve Traktografi değerlendirmesi yapıyoruz.
 6. Tüm tetkiklerinizi çift kontrolle mismatch yaparak net olarak yakınmalarınızın tanısını koyuyor ve rehabilitasyon sürecine başlıyoruz.
 7. Rehabilitasyon sürecimiz sıklıkla 3 aylık programlardan oluşuyor çünkü biz biliyoruz ki beyin hücreleri kendini 3 ayda bir yeniler.
 8. Rehabilitasyon programımızda kişiye özgü olmakla birlikte genel konseptte kognitif fizik tedavi uygulamaları, yapay zekâ temelli bilgisayar karşısında kognitif rehabilitasyon ve Nöroplastisiteye yani yeni sinir hücresi oluşumunu desteklemeye yönelik kognitif serumlar ve NEUROLITH® beyin geliştirme yöntemlerini içeriyor.
 9. Tedavi süreci boyunca 4. hafta, 6. hafta ve 12. haftada klinik nöropsikoloğumuz kognitif hafıza unutkanlık testlerini düzenli olarak tekrarlıyor.
 10. ay sonunda ise Prof. Dr. Derya Uludüz son parametreleri değerlendirerek beyin hücrelerinin korunması ve rehabilitasyonun etkinliğinin devamı için beyin kurtarma destek vitaminleri önerecektir.
 11. Bu tedavi programında iki temel amacımız var; birincisi gelişmesi olası yeni sinir hücrelerini desteklemek, diğeri ise var olan sinir hücrelerini korumaktır.

Neurolith Bilimsel Makaleler:

 • Beisteiner, R. et al.: Transcranial Pulse Stimulation with Ultrasound in Alzheimer’s Disease—A New Navigated Focal Brain Therapy, Adv. Sci. [online ahead of print], DOI: 10.1002/advs.201902583, 2019
 • Yahata, K. et al.: Low-energy extracorporeal shock wave therapy for promotion of vascular endothelial growth factor expression and angiogenesis and improvement of locomotor and sensory functions after spinal cord injury, J Neurosurg Spine, Vol. 25(6), Pages 745–755, 2016
 • Hatanaka, K. et al.: Molecular mechanisms of the angiogenic effects of low-energy shock wave therapy: roles of mechanotransduction, Am J Physiol Cell Physiol, Vol. 311(3), C378–C385, 2016
 • Mariotto, S. et al.: Extracorporeal shock waves: From lithotripsy to anti-inflammatory action by NO production, Nitric Oxide, Vol. 12(2), 89–96, 2005
 • d´Agostino, M. C. et al.: Shock wave as biological therapeutic tool: From mechanical stimulation to recovery and healing, through mechanotransduction, Int J Surg., Dec. 24(Pt B), 147-153, 2015
 • López-Marín, L. M. et al.: Shock wave–induced permeabilization of mammalian cells, Phys Life Rev., 26-27:1-38, 2018
 • Wang, B. et al.: Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy Enhances Brain-Derived Neurotrophic Factor Expression through PERK/ATF4 Signaling Pathway, Int J Mol Sci., Feb 16;18(2). pii: E433, 2017

NEUROLITH® hakkında bilgi alın

NEUROLITH® Transkraniyal Puls Stimülasyon Sistemi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz uzmanlarımız sizi bilgilendirecektir. Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Arayın: 0530 820 84 00