Kronik İnflamasyon Nedir?

İnflamasyon doku yaralanmasında tamir için önemli bir aşamadır. Ancak kronik inflamasyon dejeneratif hastalıkların gelişiminde ve dokuların işlevlerinin kaybında önemli bir nedendir.

Kronik inflamasyon,  aşırı kalori tüketimi, yüksek kan şekeri seviyeleri ve oksidatif stresin neden olduğu hücresel stres ve işlev bozukluğu ile tetiklenebilir. Aslında, strese bağlı iltihaplanma, bir kez tetiklendiğinde, yıllarca hatta on yıllarca fark edilmeden vücuda ciddi zararlar verebilir.

Kronik inflamasyon, birçok hastalığı tetikler:

 • Kalp hastalığı
 • Kanser
 • Şeker hastalığı
 • İnme
 • Alzheimer hastalığı
 • Böbrek hastalığı

Kronik İnflamasyonun Nedenleri

 • Enerji üretim merkezi mitokondrilerin işlev bozukluğu
 • Yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle artmış glikasyon son ürünleri: Vücudumuzdaki yapı taşları (protein, lipit ve nükleik asitler), fruktoz, galaktoz ve glukoz gibi monosakkaritlerle glikasyona uğrarlar. Glikasyon son ürünleri (AGEs)’nin oluşumu ile sonlanır. AGE’ler vücut hücre ve dokularında birikerek hücrelerin fonksiyon bozukluğuna yol açarlar. Kan şekerinin uzun süreli yüksek seyretmesi (kronik hiperglisemi) sonucu gerçekleşir. Ayrıca et, salam-sosis, pastırma gibi işlenmiş etler AGE içeren ürünlerdir. Genel olarak birçok doymuş yağ asidi içeren gıdalar AGE açısından zengindir
 • Okside lipoproteinler (düşük yoğunluklu lipoprotein gibi) özellikle LDL’nin yüksek olması

Kronik İnflamasyon ile İlişkili Hastalıklar

Kardiyovasküler Hastalıklar (CVD)

İnflamasyon aterosklerozun ayrılmaz bir parçasıdır. Dolaşımdaki inflamatuar sitokinler periferik arter hastalığı, kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon, inme ve koroner kalp hastalığına neden olur.

Kanser

Birkaç çalışma, kronik inflamasyon ile lenfoma, prostat, yumurtalık, pankreas, kolon ve akciğer dahil olmak üzere birçok kanser türü arasında bağlantılar kurmuştur. İnflamasyonun, gen ekspresyonundaki değişiklikler, DNA mutasyonu, epigenetik değişiklikler, tümör vaskülarizasyonunun artması ve kanser hücresi çoğalmasında rol alan pro-inflamatuar sitokinlerin ekspresyonu dahil olmak üzere karsinogeneze katkıda bulunabileceği çeşitli mekanizmalar vardır.

Şeker hastalığı

Makrofajların yağ dokusuna infiltrasyonu ve daha sonra pro-inflamatuar sitokinlerin dolaşıma salınması, tip II diyabetiklerde daha yüksek görülür. Pro-inflamatuar sitokinler insülin duyarlılığını azaltır.

Osteoporoz

İnflamatuar sitokinler (TNF-a, IL-1β, IL-6) normal kemik metabolizmasında rol oynar.  Pro-inflamatuar sitokinlerdeki artışı kemik metabolizmasını bozar ve pankreatit, inflamatuar bağırsak hastalığı ve romatoid artritli kişilerde kemik kaybına neden olduğu gözlenmiştir.  İnflamatuar sitokin seviyelerindeki artış, menopozun kemik kaybını uyardığı bir mekanizmadır.

Depresyon

Depresyon hastalarında yüksek IL-6 ve CRP arasında anlamlı bir ilişki vardır.

 Hafızada Etkilenme

Kronik inflamasyon, vasküler demans ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bunama ile ilişkilendirmiştir. Bir çalışma, yüksek CRP ve IL-6 düzeylerine sahip kişilerin, % 30-40 oranında artmış hafızada etkilenme riskine sahip olduğunu göstermiştir.

Diğerleri

Dolaşımdaki inflamatuar sitokinlerdeki yükselmeler, hem inflamatuar (romatoid artrit, IBD / Crohn hastalığı, pankreatit) hem de inflamatuar olmayan (anemi, fibromiyalji, kaşeksi / kas kaybı)  durumlarla ilişkilidir.

 Kronik İnflamasyon için Risk Faktörleri

Yaş

İnflamatuar belirteçlerde yaşa bağlı artış görülür, mitokondriyal işlev bozukluğu ve oksidatif hasar ortaya çıkar veya yaşa bağlı diğer risk faktörlerinin artışına sebep olabilir.

Şişmanlık

Yağ dokusu, birden fazla hormonu ve sitokinleri dolaşımda depolayan ve salgılayan ve vücuttaki metabolizmayı etkileyen bir endokrin organdır.  Yağ dokusuna, pro-inflamatuar sitokinleri salgılayan makrofajlar sızabilir. Bu makrofaj birikiminin vücut kitle indeksi (BMI) ile orantılı olduğu ve obez bireylerde inflamasyon ve insülin direncinin önemli bir nedeni olduğu görülmektedir.

Diyet

Doymuş yağlardan yüksek bir diyet, özellikle diyabetik veya aşırı kilolu kişilerde daha yüksek pro-inflamatuar belirteçlerle ilişkilidir.

Sigara içmek

Kronik sigara içimi, çeşitli pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini arttırırken, aynı zamanda anti-inflamatuar moleküllerin üretimini de azaltır. Sigara, sistemik inflamasyonu arttırmak için risk faktörüdür.

Aşırı Kan Şekeri ve İnflamatuar Yangınlar

Glikoz uygun şekilde kullanıldığında, hücrelerimiz verimli bir şekilde enerji üretir. İnsülin direnci varsa, kan dolaşımımızda aşırı glikoz birikir. Aşırı kan şekeri oksidatif ve inflamatuar süreci artırır.

Enerji üretimi için kullanılmayan fazla glikoz, istenmeyen vücut yağı olarak depolanan veya aterosklerotik plak oluşumuna katkıda bulunan ve kanda biriken trigliseritlere dönüşür.

Sağlığınız için ciddi risk oluşturan günlük aşırı glikoz saldırısıyla karşı karşıyayız. Fazla glikoz, vücudunuzun proteinleri ile reaksiyona girerek kronik iltihaplanmayı beslerken ve yıkıcı serbest radikallerin üretimini teşvik ederken zararlı glikasyon reaksiyonlarına neden olur.

Kahve Özü ile Glikasyonu ve İnflamasyonu Önleyin

Kavrulmamış kahve çekirdekleri, yüksek kan şekeri seviyelerini baskılayabilen  klorojenik asit ve faydalı polifenoller üretir. İnsan klinik denemeleri, sağlıklı kan şekeri kontrolünde ve hastalık riskinin azaltılmasında klorojenik asit bakımından zengin kahve çekirdeği ekstresinin rolünü desteklemektedir. Klorojenik asit, karaciğer tarafından yeni glikoz oluşumunu ve glikoz salınımını tetikleyen glikoz-6-fosfataz enzimini inaktif hale getirir. Glikoz-6-fosfataz, kan şekerindeki tehlikeli postprandiyal (yemek sonrası) ani artışlara neden olur. Başka bir önemli mekanizmada, klorojenik asit, karaciğer hücrelerindeki insülin reseptörleri için sinyal proteinini arttırır. Bunun insülin duyarlılığını arttırma etkisi vardır ve bu da kan şekeri seviyelerini düşürür.

Akut İnflamatuar Yanıt

En temel olarak, akut bir inflamatuar yanıt

1) doku yaralanması (travmaya, ısıya veya kimyasallara maruz kalma) ile tetiklenir; veya

2) virüsler, bakteriler, parazitler veya mantarlarla enfeksiyon oluşumuyla tetiklenir.

Akut inflamasyonun klasik oluşum tipleri:

 1. Kızarıklık ve ısı, yaralanma bölgesinde artan kan akışından kaynaklanır.
 2. Şişme, yaralanma bölgesinde sıvı birikmesinden kaynaklanır, bu da artan kan akışının bir sonucudur.
 3. Bir eklemdeki iltihaplanma genellikle hareketi sınırlama ve yaralı eklemin geri kalanını iyileşmeye yardımcı olmaya zorlama etkisi olan (işlev bozukluğu) ile sonuçlanır.

Akut inflamatuar yanıtın birkaç koruyucu rolü vardır:

 • Enfeksiyöz ajanların yayılmasını ve yakındaki dokulara zarar vermesini önler;
 • Hasarlı doku ve patojenleri gidermeye yardımcı olur;
 • Vücudun onarım süreçlerine yardımcı olur

Hücresel Stres ve Kronik  İnflamasyon

Mitokondri – adenosin trifosfat (ATP) şeklinde biyokimyasal enerji üretmekten sorumlu hücreler  yaşamın temel olarak gerekli bir bileşenidir. Mitokondriyal işlev bozukluğu, eksojen (örn., Çevresel toksinler, tütün dumanı) ve endojen (örn., Reaktif oksijen türleri) stres faktörlerine maruz kalmanın ve yaşlanma sürecinin kendisinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin, mitokondriyal enerji üretiminin bir yan ürünü, serbest radikal moleküllerinin oluşturulmasıdır. Serbest radikaller hücresel yapılara zarar verebilir ve sonuçta hücre ölümüne (apoptoz) veya daha kötü, kontrolsüz hücre büyümesine (kanser) neden olan bir proinflamatuar genetik sinyaller dizisi başlatabilir.

Yaşlanma, mitokondriyal etkinliğin azalması ve serbest radikal moleküllerinin artan üretimi ile ilişkilidir. Son araştırmalar, yaşla ilişkili mitokondriyal işlev bozukluğunu kronik inflamasyonun temel etkisi olarak tanımlamaktadır.  Özellikle, mitokondriyal işlev bozukluğu inflamasyonu aşağıdaki gibi gelişir:

 • Serbest radikallerin birikmesi mitokondriyal hücre zarı geçirgenliğini indükler;
 • Normalde mitokondri içinde bulunan moleküler bileşenler sitoplazmaya sızar (hücresel organellerin asılı olduğu hücre içi sıvı);
 • Hücre içi patojenlere karşı bir bağışıklık tepkisini tespit eden ve başlatan sitoplazmik patern tanıma reseptörleri (PRR’ler) , sızan mitokondriyal molekülleri potansiyel tehditler olarak tanır;
 • Potansiyel tehdidin tespiti üzerine, PRR’ler, inflamatuar sitokin interlökin-1β’yi aktive eden , daha sonra “enfekte” hücreyi yok etmek için bağışıklık sisteminin bileşenlerini toplayan inflamozom adı verilen bir kompleks oluşturur.

Bu dört adım, hücresel yıkıma yol açan basitleştirilmiş bir mitokondriyal işlev bozukluğu şemasını temsil eder; bununla birlikte, hücre içi serbest radikaller inflamatuar hücre ölümünün tek indükleyicisi değildir. Dolaşımdaki şekerler, özellikle glikoz ve fruktoz da suçludur. Bu “kan şekeri” proteinleri ve lipitler ile temas ettiğinde, gelişmiş glikasyon son ürünleri (AGE’ler) adı verilen bileşikleri oluşturan zararlı bir reaksiyon meydana gelir.

Kronik inflamatuar yanıtın ek biyokimyasal indükleyicileri şunları içerir:

Gut artriti sırasında eklemlerde birikebilen ürik asit (ürat) kristalleri; böbrek hastalıkları, hipertansiyon ve metabolik sendrom için bir risk faktörüdür.

Oksitlenmiş lipoproteinler (LDL gibi), aterosklerotik plaklara önemli bir katkıda bulunur

Homosistein , kardiyovasküler hastalık için bir belirteç ve risk faktörü olan ve kemik kırığı riskini artırabilen ve protein oluşturmayan bir amino asittir.

İnflamasyona Karşı Tedavi

Balık yağı kaynaklı Omega-3 yağ asitlerinin çeşitli durumlarda iltihap belirtilerini azalttığı tespit edilmiştir. Omega-3 yağ asitleri ile takviyenin, çeşitli inflamatuar hastalıkların sonuçlarını iyileştirmede başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Kronik inflamasyonu azaltmak için kullanılabilecek ilaçların yanı sıra çeşitli beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişiklikleri de buna yardımcı olabilir. Bunlar;

 • Düşük glisemik beslenme düzeni
 • Doymuş yağ tüketimini azaltmak
 • Egzersizi arttırmak

Balık Yağı: Daha yüksek bir omega-3 yağ asidi alımı, daha düşük seviyelerde TNF-a aktivitesi, CRP ve IL-6 ile ilişkilidir.

Kurkumin: Zerdeçalın kurucu maddesi olan kurkumin, yayınlanmış 7000’den fazla bilimsel makalede incelenmiştir ve inflamatuar süreçlere de dahil olmak üzere birçok önemli yolu yeniden uyarladığı bilinmektedir.

Magnezyum: Birkaç büyük gözlemsel çalışmada, daha çok magnezyum alımı, daha düşük hs-CRP, IL-6 ve TNF-a aktivitesi ile ilişkili bulunmuştur.

Çay polifenolleri: Çay polifenollerinin CRP’de azalma ürettiği tespit edilmiştir.

DHEA hormonu: TNF-a ve IL-6 düzeylerini önemli ölçüde azalttığı, ayrıca yağ kütlesini azalttığı ve glikoz toleransını arttırdığı gösterilmiştir.

Randevu Alın

  Formu doldurun, sizi arayalım
  Randevu Al Hemen Ara
  WhatsApp'tan bize yazın