Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Derya Uludüz ve Beyin360 Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu aydınlatma metni, tarafımıza çağrı merkezi vasıtasıyla ulaşmanız dolayısıyla sizden elde edilen kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, tarafımıza çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmanız sonucu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun bir biçimde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde başkaca kurum ve kuruluşlara aktarılmamaktadır.

İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Veri sorumlusu, işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi iletişim faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

İşlenen kişisel verileriniz 1 ay boyunca saklanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Çağrı merkezine ulaşmanız sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir.

Kişisel Veri KategorileriTopladığımız Kişisel Veriler
Kimlik Verileriİsim, soy isim
İletişim VerileriE-posta, telefon numarası
Diğer VerilerArama Sebebi

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Öte yandan tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşıyorsanız bu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumlusunuz. Ayrıca, kişisel verilerini sağladığınız üçüncü kişileri işbu aydınlatma metninin içeriği hakkında bilgilendirmek ve kişisel verilerinin Veri sorumlusu tarafından bu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüsünüz.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin çeşitli talepleriniz söz konusu olabilir ve bu taleplerin yerine getirilmesi için bize her zaman başvurabilirsiniz. Başvurunuzda asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması beklenmektedir:

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız; değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya işyeri adresiniz,
 • (Mümkünse) bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon veya faks numaranız,
 • Talep konunuz ve (mümkünse) konuya ilişkin belgeler.

Bu durumda, talebinizi içeren başvurunuzu; elden, postayla veya noter kanalıyla aşağıda belirtilen adrese ıslak imzalı olarak yahut aşağıdaki mail adresine (ıslak imzalı talebinizin taranmış halini) dijital olarak iletebilirsiniz. Talebinizi belirtilen şekilde iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Veri sorumlusu size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

VERİ SORUMLULARI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Prof. Dr. Derya Uludüz (Beşiktaş Vergi Dairesi/49138246546)

Beyin360 Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (Beşiktaş Vergi Dairesi / 4780256196)

Adres: Etiler Mahallesi Hürriyet Mücahitleri Sk. No: 10 A/2 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0212 777 51 53

E-posta: info@beyin360.com

Web Sitesi: www.deryauluduz.com

Randevu Alın

  Formu doldurun, sizi arayalım
  Randevu Al Hemen Ara
  WhatsApp'tan bize yazın