Değişim 360 Çocuk (6-12 yaş)

Gelişim dönemleri tespiti

Gelişim dönemleri tespiti

Çocuk gelişimi; fiziksel ve zihinsel özelliklerin yaş geçtikçe yeni kazanımlar elde etmesidir. Gelişim dönemleri çocukların; fiziksel, davranışsal ve duygusal özelliklerine göre dönemlere ayrılmıştır.

Bebeklik dönemi ( 0-3 yaş )
Çocuğun 3 yaşına kadarki fiziksel, davranışsal ve duygusal özellikleri içermektedir.

İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş )
Çocuğun aktif bir biçimde çevreye yöneldiği, dünyayı keşfetmeye çalıştığı yaşamın en temel becerilerin öğrenildiği dönemdir.

İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi ( 7-11 yaş )
Çocuğun aile ortamından ayrıldığı ve ergenliğe girişe bir adımın atıldığı dönemi temsil etmektedir.

Öğrenme olgunluğu tespiti

Öğrenme yatkınlığı tespiti

Bireyin yaşına, sosyal çevresine ve fiziki koşullarına göre öğrenme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenme yatkınlığı tespiti

Öğrenme yatkınlığı tespiti

Bireyin bilişsel becerilerinin kavramsallaştırılması ve hangi tür öğrenme tekniğinin bireye uygun olduğunu tayin etme becerisidir.

Okul olgunluğu tespiti

Okul olgunluğu tespiti

Çocuğun duygusal, zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişim aşamaları açısından belirli bir seviyeye gelmesi ve kendisinden beklenileni okulda başarılı olarak gerçekleştirme durumudur.

Kişiselleştirilmiş gelişimsel eğitimler

Kişiselleştirilmiş gelişimsel eğitimler

Bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal becerilerinin olumlu düzeyde arttırılmasına yönelik eğitim planının hazırlanması hedeflenmektedir.

Eğitim planlaması

Eğitim planlaması

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik gereksinimlerini belirleme ve amaçlarına uygun eğitim planlarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Ergenliğe hazırlık

Ergenliğe hazırlık

Çocuğunuzun sizden ne beklediği ve sizin nasıl bir ebeveyn tutumu sergileyeceğiniz gibi bilgiler hakkında bilgilendirme.

Stres yönetimi

Stres yönetimi

Çocuklar strese maruz kaldıklarında farklı tepkiler geliştirebilirler. Örneğin; öfke, huzursuzluk ve içe kapanma stres sonunda görülebilen tepkimelerdir. Çocuklara özgü kişiselleştirilmiş stres yönetimi becerileri, stresli yaşam olaylarına karşı daha akılcı ve etkili hareket etme becerisini kazandırmış olacaktır.

Zekâ testleri

Zekâ testleri

Çocukların genel olarak bilişsel problem çözme kapasiteleri, akıl yürütmeleri, muhakeme becerileri, hesap ve hızlı sonuçlama yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

  • WISC-R ZEKÂ TESTİ: (6-16 yaş için)
  • STANFORD-BİNET TESTİ: (2-6 yaş için)
  • CATTELL TESTİ: (4 yaş ve üzeri için)

Randevu Alın

    Formu doldurun, sizi arayalım
    Randevu Al Hemen Ara
    WhatsApp'tan bize yazın