Hastalıkları Önlemek İçin En İyi 10 Kan Testi

Yıllık kan taraması, optimum sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için önemlidir. Yaşamı tehdit eden yaygın sağlık problemlerini ortaya çıkmadan önce önlemek için özellikle istediğimiz “en iyi 10” kan testinden bahsedeceğiz.

Beyin 360 Kliniği olarak, “Beyin ve vücut sağlığımı ve yaşantımı iyileştirmek için ne yapabilirim?” Diye sorulan onlarca mail alıyoruz.

Kanınızın mikroskop altında nasıl göründüğünü bilmedikçe, sağlığınızı korumak ve geliştirmek için hangi adımları atmanız gerektiğini belirlememizin bir yolu yoktur.

Ne yazık ki, yıllık tıbbi muayenelerin çoğu, kan testleri isteniyorsa doktorun sadece rutin kan testleri istemesinden oluşuyor. Genellikle, bu kan çalışması önemli hastalık riski belirteçlerini bile test etmez.  Kan testlerinin hastalıkların önlenmesinin çok ötesine geçen faydaları vardır. Örneğin, seks hormonlarının seviyelerini izleyerek, belki de depresif bir zihinsel durumu, cinsel işlev bozukluğunu, abdominal obeziteyi düzelterek veya hafıza ve enerji seviyenizi iyileştirerek yaşam kalitenizi arttırmak için belirleyici adımlar atabilirsiniz.

Gizli risk faktörlerini belirlemek, hayatı tehdit eden hastalıklara ilerlemeyi önlemek için doğru beslenme, kilo kaybı, egzersiz, takviyeler ve ilaçlar gibi güçlü stratejiler uygulamanızı sağlayacaktır. Kan testi, azalan seks hormonu seviyeleri gibi refahı ve yaşam kalitesini tehdit eden biyokimyasal değişiklikleri de tespit edebilir.

Sağlığınızı Korumak İçin En Yaygın Kan Testleri

Uygun kan testi olmadan, bireyler hastalık risklerini ve ilerlemelerini bilmek konusunda fikir sahibi olamayız.

Kimya Paneli ve Tam Kan Sayımı

Kimya Paneli ve Tam Kan Sayımı (CBC), hastalık önleme programınıza başlamak için en doğru tetkiktir. Bu düşük maliyetli panel, size ve doktorunuza genel sağlığınızın hızlı bir görüntüsünü verecektir. Bu test vasküler, karaciğer, böbrek ve kan hücresi durumunuzu değerlendirmek için çok çeşitli teşhis bilgileri sağlar. Tam Kan Sayımı trombositlerin, kırmızı kan hücrelerinin ve beyaz kan hücrelerinin sayısını, çeşitliliğini, yüzdesini, konsantrasyonunu ve kalitesini ölçer ve bu nedenle enfeksiyonlar, anemiler ve diğer hematolojik anormalliklerin taranmasında yararlıdır.

Kimya Paneli, toplam kolesterol, HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein), LDL (düşük yoğunluklu lipo-protein), trigliseritler ve toplam kolesterol / HDL oranını test ederek kardiyovasküler sisteminizin durumu hakkında bilgi sağlar.

Kimya Paneli ayrıca erken evre metabolik sendrom, diyabet ve koroner arter hastalığını tespit etmek için kritik öneme sahip olan kan şekerini de ölçer. Hızla büyüyen diyabet salgını ve diğer ilgili metabolik sendromlar ışığında, açlık glikoz seviyelerinizi izlemek kolesterolünüzü bilmek kadar önemlidir.

Kimya Panelinde ayrıca kalsiyum, potasyum ve demir gibi kritik minerallerin bir değerlendirmesi de yer almaktadır.

Fibrinojen

Kan pıhtılaşmasına önemli katkıda bulunan fibrinojen seviyeleri doku iltihabına yanıt olarak artar. Ateroskleroz ve kalp hastalığının gelişimi esasen inflamatuar süreçler olduğundan, artan fibrinojen seviyeleri kalp hastalığı ve inme riskini tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Yüksek fibrinojen seviyeleri sadece artmış kalp krizi riski ile ilişkili değildir, aynı zamanda romatoid artrit ve glomerülonefrit (böbreğin iltihabı) gibi diğer inflamatuar hastalıklarda da görülür.

Journal of Trombosis and Haemostasis’in Şubat 2006 sayısında araştırmacılar, artmış fibrinojen seviyeleri ile venöz tromboz riski (kan pıhtıları) arasında bir ilişki olduğunu bildirdi. Yunanistan’dan yapılan yeni bir çalışma, akut miyokard enfaktüsü geçiren hastalarda daha yüksek fibrinojen seviyeleri ile çoklu koroner lezyonların varlığı arasında bir ilişki bulmuştur.

Sigarayı bırakmak, kilo vermek ve fiziksel olarak daha aktif olmak gibi yaşam tarzı ve davranışsal değişikliklerin bir kombinasyonu, fibrinojen seviyelerini optimal aralığa düşürmeye yardımcı olabilir. Beslenme müdahaleleri de fibrinojen seviyelerini optimize etmeye yardımcı olabilir.

Hemoglobin A1C

Glikoz durumunuzu değerlendirmenin en iyi yollarından biri hemoglobin A1C (HbA1c) testidir. Bu test, bir kişinin son iki ila üç ay içindeki kan şekeri kontrolünü ölçer ve diyabetli veya diyabetsiz kişilerde kalp hastalığı riskinin bağımsız bir öngörücüsüdür.  Sağlıklı hemoglobin A1C seviyelerinin korunması, diyabet hastalığının bazı komplikasyonlarını önlemesine de yardımcı olabilir. Diyabetin ayırt edici özelliği olan kan şekerinin uzun süreli yükselmesi, kalp hastalığı ve inme riskinin artmasıyla ilişkilidir.

HbA1c normalde günlük glikoz izleme ile meydana gelen dalgalanmalara maruz kalmadığından, kan şekeri kontrolünün daha doğru bir resmini temsil eder.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, 1.340 tip I diyabet hastası toplam 17 yıl boyunca izlenmiştir.  Yoğun tedavi gören grupta, hemoglobin A1C düzeyleri anlamlı olarak düşüktü ve miyokard enfarktüsü, inme veya kardiyovasküler hastalıktan ölüm riski % 57 azaldı. Beslenme tedavileri hemoglobin A1C düzeylerini optimize etmeye yardımcı olabilir. Krom, tarçın ve kahve ekstraktlarının kullanımını değerlendirmek isteyebilirsiniz.

DHEA

Adrenal bezler tarafından üretilen bir hormon olan Dehidroepiandrosteron (DHEA), seks hormonları östrojen ve testosteronun öncüsüdür. DHEA’nın kan seviyeleri yirmili yaşlarda zirve yapar ve daha sonra yaşla birlikte dramatik bir şekilde azalır ve 70 ila 80 yaş arasında normal seviyenin % 20-30’una düşer. DHEA’ya sıklıkla “yaşlanma karşıtı” hormon denir.

Son zamanlarda, Türkiye’deki araştırmacılar erektil işlev bozukluğu dahil yaşlanma ile ilişkili semptomları olan erkeklerde DHEA düzeylerinin önemli ölçüde düşük olduğunu bulmuşlardır. Sağlıklı DHEA seviyeleri bağışıklık fonksiyonunu, kemik yoğunluğunu, ruh halini, libidoyu ve sağlıklı vücut kompozisyonunu destekleyebilir.

DHEA ile takviye, immünolojik fonksiyonu arttırır, kemik mineral yoğunluğunu arttırır, kadınlarda cinsel libidoyu arttırır, karın yağını azaltır, sinir hasarından sonra beyni korur ve diyabet, kanser ve kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nden yapılan bir başka araştırmada, araştırmacılar DHEA’nın 45 ila 65 yaşlarındaki erkek ve kadınlarda orta yaşta başlayan majör ve minör depresyonu önemli ölçüde iyileştirdiğini buldular.

Doğal tedaviler DHEA seviyelerini en üst seviyelere çıkarmaya yardımcı olabilir.

Homosistein

Metionin metabolizması sırasında vücutta amino asit homosistein oluşur. Yüksek homosistein düzeyleri artmış kalp krizi, kemik kırığı ve zayıf kognitif işlev riski ile ilişkilendirilmiştir.

Yüksek homosistein seviyeleri son zamanlarda diğer bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, araştırmacılar yüksek homosistein düzeyleri ile yaşa bağlı makula dejenerasyonu arasında bir ilişki bulmuşlardır.  Araştırmacılar, bu ilişkinin safra taşı olan kişilerde “kısmen bildirilen yüksek koroner kalp hastalığı prevalans oranını açıklayabileceğini” öne sürmüşlerdir.

Hollanda’dan yapılan bir araştırma, 30-80 yaş arasındaki normal bireylerde, yüksek homosistein konsantrasyonlarının uzun süreli düşük kognitif performans ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Doğal tedaviler homosistein düzeylerini optimize etmeye yardımcı olabilir. Doktorunuzla B12 vitamini, B6 vitamini, folik asit ve trimetilglisin kullanımını değerlendirin.

C-Reaktif Protein

Düzenli C-reaktif protein testi ile vücudunuzun iltihap seviyesini ölçerek, bu koşulların çoğunu durdurmak için bir beslenme düzeni, egzersiz ve takviye stratejisi tasarlayabilirsiniz.

C-reaktif protein (CRP), koroner kalp hastalığının ve kardiyovasküler sistemin diğer hastalıklarının güçlü bir öngörücüsü olarak ortaya çıkan sistemik inflamasyonun hassas bir belirtecidir. Son derece hassas CRP testi, vasküler hastalığın çok erken aşamalarında kandaki C-reaktif proteini ölçer ve beslenme düzeni, takviyeler veya anti-enflamatuar tedaviye uygun müdahaleyi sağlar. Hassas CRP testi, temel CRP testinden çok daha küçük inflamasyon seviyelerini tespit eder, bu nedenle görünüşte sağlıklı kişiler arasında bile risk altındaki hastaları daha erken tanımlayabilir.

Hassas CRP kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan sağlıklı bireyler arasında kalp krizi, inme, periferik arter hastalığı ve ani kardiyak ölüm riskini tahmin edebilir. Circulation dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir makaleye göre, ” yüksek C-reaktif protein, kardiyak risk faktörlerinin varlığına veya yokluğuna bakılmaksızın, 10 yıllık artmış koroner kalp hastalığı riski ile ilişkiliydi. Artan C-reaktif protein seviyeleri daha önce tip II diyabet geliştirme riski ile güçlü bir şekilde bağlantılıydı.

Yüksek CRP seviyeleri aynı zamanda sağlıklı görünen insanlarda kognitif yeteneğin kaybı ile de ilişkilendirilmiştir. Bundan başka, yüksek CRP seviyeleri erkeklerde majör depresyon ile ilişkili bulunmuştur.

Hassas CRP testi benzer şekilde romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesi ile ilişkili sistemik inflamasyonu ortaya çıkarır.

Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH)

Hipofiz bezi tarafından salgılanan tiroid uyarıcı hormon (TSH), tiroiddeki hormon salgılanmasını kontrol eder. Kan seviyeleri normalin altına düştüğünde, bu hipotiroidiyi (düşük tiroid aktivitesi) gösterir ve değerler normalin üzerinde olduğunda, bu hipertiroidiyi (tirotoksikoz olarak da adlandırılan artmış tiroid aktivitesi) gösterir. Aşırı hiper veya hipotiroidi teşhis etmek genellikle kolaydır, ancak subklinik hastalık daha zor olabilir.

Tiroid dengesizliği belirtileri spesifik olmayabilir veya olabilir ve yavaş ilerleyebilir ve birçok doktor rutin olarak tiroid fonksiyonunu taramadığından, hafif hiper veya hipotiroidizmi olan kişiler bir süre teşhis edilmeyebilir. Teşhis edilmemiş hafif hastalık klinik hastalık durumlarına ilerleyebilir. Bu tehlikeli bir senaryodur, çünkü hipotiroidi ve yüksek LDL’si olan kişilerde ateroskleroz riski artar.

Hafif hipotiroidi (düşük tiroid bezi fonksiyonu), geri dönüşümlü hiperkolesterolemi (yüksek kan kolesterolü) ve kognitif işlev bozukluğunun yanı sıra yorgunluk, depresyon, soğuk intoleransı, kuru cilt, kabızlık ve kilo artışı gibi spesifik olmayan semptomlarla ilişkili olabilir. Hafif hipertiroidi genellikle atriyal fibrilasyon (kalp ritmi bozukluğu), azalmış kemik mineral yoğunluğu ve yorgunluk, kilo kaybı, ısı intoleransı, sinirlilik, uykusuzluk, kas zayıflığı, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi spesifik olmayan semptomlarla ilişkilidir.

Sağlıklı postmenopozal kadınlarda, 2006’da dergide yayınlanan bir araştırmaya göre, normal aralığın alt ucundaki TSH seviyeleri düşük kemik mineral yoğunluğu ve 2,2 kat daha fazla osteoporoz riski ile ilişkilidir.

TSH ölçümü, tiroid fonksiyonunu değerlendirmek için en iyi testtir. Şu anda, Amerikan Tiroid Derneği 35 yaşından sonra ve daha sonra her beş yılda bir TSH seviyelerinin taranmasını önermektedir. Sonucu anormal olan, tri-iyodotironin (T3) ve tiroksin (T4), kan seviyelerinin seviyeleri ile bağlantılı olarak TSH değerlendirmek kesin tanı konmasına yardımcı olabilir.

Doğal tedaviler tiroid sağlığını desteklemeye ve TSH seviyelerini optimize etmeye yardımcı olabilir. L-tirosin, iyot ve selenyum kullanımını doktorunuzla görüşmelisiniz.

Testosteron

Testosteron, erkeklerde testislerde, kadınlarda yumurtalıklarda ve hem erkeklerin hem de kadınların böbreküstü bezlerinde üretilir. Erkekler ve kadınlar yaşlanma ile ortaya çıkan testosteron seviyelerindeki düşüşten dramatik bir şekilde etkilenebilir.

Hem erkeklerin hem de kadınların kanında, testosteronun % 2′ sinden azı serbest durumda bulunur. Bağlı testosteronun aksine, hormonun serbest formu beyinde dolaşabilir ve sinir hücrelerini etkileyebilir. Testosteron, doğurganlık, libido ve kas kütlesinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere erkeklerde ve kadınlarda farklı roller oynar. Erkeklerde, abdominal obezite, depresyon, osteoporoz ve kalp hastalığına karşı korunmak için yeterli biyoaktif testosteronun mevcut olup olmadığını değerlendirmek için serbest testosteron seviyeleri kullanılabilir. Kadınlarda düşük testosteron seviyeleri azalmış libido ve refah ile ilişkilendirilirken, yüksek serbest testosteron seviyeleri hirsuitizmi (yüz ve göğüste aşırı saç büyümesi durumu) veya polikistik over sendromunu gösterebilir.

Erkekler: Erkeklerde testosteron seviyeleri normal olarak yaşla birlikte azalır, 75 yaşına kadar genç yetişkin seviyelerinin yaklaşık % 65’ine düşer. Testosterondaki bu düşüş, yaşlanan erkeklerde görülen önemli fizyolojik değişikliklerden kısmen sorumludur.

Yeni araştırmalar, düşük testosteron düzeylerinin erkeklerde iskemik kalp hastalığı için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Endokrinoloji Araştırmaları dergisinde yayınlanan son araştırmalar, erkeklerde azalmış testosteron seviyeleri ile torasik aort aterosklerozunun şiddeti arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Kadınlar: Menopozdan sonra, kadınlarda testosteron seviyeleri azalırken, libido ve ruh halide bir düşüş vardır. Kadınlar sadece az miktarda testosteron üretse de, kanıtlar bu önemli hormonun kadınların cinsel işlevini, kas gücünü ve kitlesini sürdürmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism dergisinde rapor veren araştırmacılar, obez kadınlara düşük dozlarda sentetik testosteron analoğu verildiğinde, daha fazla vücut yağı ve deri altı karın yağı kaybettiklerini ve daha fazla kas kütlesi kazandıklarını keşfettiler. Normal testosteron seviyeleri sağlıklı ruh halini, libidoyu, vücut kompozisyonunu ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir.

Estradiol

Testosteron gibi, hem erkekler hem de kadınlar çok sayıda fizyolojik fonksiyon için östrojene ihtiyaç duyarlar. Estradiol, erkeklerde ve kadınlarda birincil dolaşımdaki östrojen formudur ve hipotalamik ve hipofiz fonksiyonunun bir göstergesidir. Erkekler kadınlardan çok daha az miktarda estradiol üretir. Çoğu estradiol testosteron ve adrenal steroid hormonlarından testisler tarafından üretilir. Kadınlarda östradiol, yumurtalıklarda, adrenal bezlerde ve periferik dokularda üretilir. Estradiol seviyeleri menstrüel siklus boyunca değişir ve menopozdan sonra düşük fakat sabit seviyelere düşer.

Kadınlarda, kan estradiol seviyeleri menopozal durum ve cinsel olgunluğun değerlendirilmesine yardımcı olur. Kadınlarda artan seviyeler meme veya endometriyal kanser için artmış bir risk gösterebilir. Estradiol, erkeklerde ve kadınlarda sağlıklı kemik yoğunluğunu desteklemede rol oynar. Düşük seviyeler, erkeklerde ve kadınlarda artmış osteoporoz ve kemik kırığı riski ile ilişkilidir. Erkeklerde yükselmiş estradiol seviyeleri jinekomasti (göğüs büyütme), azalan cinsel dürtü ve idrara çıkma zorluğuna eşlik edebilir.

Kadınlar: Düşük estradiol seviyeleri, osteoporoz için güçlü bir risk faktörü olan düşük kemik mineral yoğunluğu seviyeleri ile ilişkilidir.  Erken menopoz dönemindeki kadınlarda östradiol düzeylerini optimize etmek, sıcak basması, sinirlilik ve uykusuzluktan kurtulma ile ilişkilendirilmiştir.

Erkekler: Araştırmacılar, östradiolün “koroner arter hastalığı olan erkeklerde aterojenik lipit ortamının gelişimini destekleme” konusunda rolü olduğunu ileri sürdü.

Optimal östradiol seviyeleri sağlıklı kemik yoğunluğunu, kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir.

Randevu Alın

    Formu doldurun, sizi arayalım
    Randevu Al Hemen Ara
    WhatsApp'tan bize yazın