COVID-19’un başağrısı ile ilişkisini araştıran çalışmamız Dünya Ağrı Dergisi’nde yayınlandı

COVID-19’un başağrısı ile ilişkisini araştıran çalışmamız Dünya Ağrı Dergisi’nde yayınlandı

COVID-19’un başağrısı ile ilişkisini araştıran “Are Migraine Patients at Increased Risk for Symptomatic Coronavirus Disease 2019 Due to Shared Comorbidities?” başlıklı çalışmamız Dünya Ağrı Dergisi’nde yayınlandı.

“Migren Hastaları, Ortak Hastalıklar Nedeniyle Semptomatik Covid-19 Hastalığı İçin Daha Mı Fazla Risk Altında?” sorusuna cevaplar arayan bilimsel araştırma makalemizin özeti:

2019 da Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyayı hızla değiştirdi ve bizi altta yatan hastalıkları ve risk faktörlerini farklı bir bakış açısıyla incelemeye zorladı. COVID-19, yaş, cinsiyet ve coğrafi konumdan bağımsız olarak kardiyovasküler hastalıklar gibi bazı doğal risk faktörlerine de sahip.

Salgınının en tuhaf özelliklerinden biri ise, ağır akut solunum sendromu veya alerjik solunum hastalıkları olanlardan ziyade hipertansiyon, diyabet ve diğer kardiyovasküler hastalıkları olan hastaları orantısız bir şekilde etkilemesi. Migren, aynı zamanda, vasküler hastalıklar, hipertansiyon, astım gibi alerjik hastalıklar ve sistemik enflamatuar hastalıklar dâhil olmak üzere belirli tıbbi durumlar da sık rastlanan karmaşık bir nöro-vaskülo-inflamatuar bozukluktur. Bu sebeple, pandemi döneminde 2 farklı soru ortaya çıktı:

Kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon rahatsızlıklarının olması migren hastaları için semptomatik COVID-19 riskini artırıyor mu?

Astım dâhil olmak üzere alerjik ve atipik hastalıklar, kadınlarda ters etkileyiciler olarak mı hareket ediyor?

Bu makale, geniş bir klinik veri setine ve mevcut raporlara dayanarak, COVID-19’un migrenle bir arada varlığına odaklanmaktadır. Tartışılan mekanizmalar, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’nin, anjiyotensin-II’nin ve nükleotid oligomerizasyon alanı benzeri reseptör ailesinin potansiyel stratejik rollerini, 3 inflammasom içeren pirin alanını içerir ve COVID-19 ve migrenin patogenezinde dikkate değer roller oynar.

Makale, COVID-19 enfeksiyonunda endotel ve perisit disfonksiyonu ve nöroinflamasyonun komplikasyonları ve hastaların hayatta kalması ile ilgili önemi hakkında da bazı ipuçları da içermektedir. COVID-19’lu migren hastalarına odaklanan temel araştırmalar kadar yeni yapılacak olan büyük epidemiyolojik çalışmalar da önümüzdeki dönemlerde bu hayati soruları netleştirecektir.

Makalenin tamamına Are Migraine Patients at Increased Risk for Symptomatic Coronavirus Disease 2019 Due to Shared Comorbidities? bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Randevu Alın

    Formu doldurun, sizi arayalım

    Bu yazıyı paylaş

    Randevu Al Hemen Ara
    WhatsApp'tan bize yazın
    BENZER YAZILAR