Nöropsikolojik incelemede kullanılan testler

Nöropsikolojik incelemede kullanılan testler

Nöropsikologlar beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için bilimsel olarak onaylanan objektif testler kullanırlar.

Nörolojik inceleme ve CT, MRI, EEG ve PET taramaları beynin yapısal, fiziksel ve metabolik durumuna bakarken, beyin fonksiyonunu değerlendirmek tek yolu ise nöropsikolojik incelemedir. Nöropsikolojik testler basit motor performansından karışık düşünme ve problem çözmeye kadar mental işlemleri kapsamaktadır. Neredeyse tüm objektif testlerde nicel sonuçlar, beyin hasarı olmayan gruplardan ve çeşitli beyin hasarı olan gruplardan elde edilen verilerin de dahil olduğu bazı normatif standartlar ile karşılaştırıldı. Eğer bazı normlarda yaş ve eğitimsel başarı temel alınırsa, geçerli karşılaştırmalar beyin hasarı teşhisi koyulmuş ve koyulmamış bireyler arasında yapılacaktır.

Nöropsikolojik testlerin nicel değerlendirmesi, bireyin nicel puanları üretmek için kullanabilecekleri işlemlere bakmayı sağlar. Çok sayıda testin arasında performans modeli analizi nöropsikolojik değerlendirmenin anahtarıdır. Bu yüzden nöropsikolojik test dizisinde kullanılan testlerin seçimi, geniş fonksiyonel alanlarda örnek olarak denenmelidir. Objektif puanların, davranışsal süreç gözlemlerinin ve ortaya çıkan sonuç modellerinin tutarlılığının kombinasyonu ile ayrıntılı klinik öyküsü nöropsikolojik değerlendirme bilimini kurar. Nöropsikologlar en çok bireylerin ilgisini çeken teşhis ve inceleme sorularına odaklanan özel test kombinasyonunu seçer.

Aşağıdaki alfabetik liste, Kliniğimizde yapılan nöropsikolojik değerlendirmede kullanılan bazı testleri içermektedir. Kısa açıklamalar her bir testin amacını gösterir. Kurallara bakılırsa burada dahil edilen bazı testler nöropsikolojik testlerden değildir ama bunlar kapsamlı inceleme için kullanılabilir. Test içeriğini ve uygulamalarını gizli tutmak ve klinik yararlılığını korumak için bu bilgi genel yorumlamaları sınırlandırır.

Test Adı Testin Amacı
Ammons Anlayış TestiBu test premorbid zekayı değerlendirmeye yardım etmek için yıllardır kullanılmaktadır. Pasif resim- sözcük testidir.
Afazi Testleri (çeşitli)Birçok afazi ve dil testi, dil yeteneklerini yeni düşüncelere açıklığının ve ifade edilişinin yeterlilik seviyesini inceler. (örneğin; Reitan-Indiana Afazi İzleme Testi)
Beck Depresyon veya Kaygı ÖlçekleriBu ölçekler depresyon veya kaygı ile ilgili subjektif deneyimin hızlı değerlendirmesini sağlar.
Bender Görsel Motor Geştalt TestiBu test görsel-algıyı ve görsel-motor

Fonksiyonlamayı,beyin disfonksiyonun olumlu işaretlerini, duygusal problemlerini ve gelişimsel olgunluğu değerlendirir.

Boston Teşhise Yardımcı Afazi İncelemesiYetişkinlerde dil bozukluklarının genel teşhisi.
Boston İsimlendirme TestiSpontane cevaplarla, resimleri isimlendirme yeteneği ve sıralama için çeşitli tiplere ihtiyacı değerlendirir. Dil kolaylığı ve serebral hasarın olası yerleşmesi hakkında sonuçlara dikkat çeker
Kaliforniya Sözel Öğrenme TestiBu prosedür sözel öğrenme, organizasyon ve hafızanın birçok yönünü inceler. Şekiller yetişkinler ve çocuklar içindir
Kognitif Semptom Kontrol ListesiErgenlik çağında olan ve yetişkinler için kognitif bozukluk alanında kişisel

inceleme.

Devamlı Performans TestiYoğun dikkat ve görsel-motor taslağını gerektiren bu testler, dikkatin

dağılmasından sonra devam ettirilen dikkati değerlendirir. (örneğin; Uyanık

kalma, Connors Devamlı Performans Testi)

Kontrol Edilen Sözlü Kelime Çağrışım TestiBu prosedürün değişik şekilleri vardır. Genelde,sözel akıcılığı ve belirli bir harfle başlayan kelimeleri kolayca bulunmasını değerlendirmek için kullanılır.
Cognistat (Nörodavranışsal Kognitif Surum İncelemesi)Bu izleme testi dili, hafızayı, aritmetiği, dikkati, muhakemeyi ve düşünmeyi inceler. Daha karışık ve uzun nöropsikolojik testleri tolere edemeyen kişiler için kullanılır.
d2 Dikkat TestiBu prosedür seçici dikkat ve mental konsantrasyonu ölçer.
Delis-Kaplan İdari Fonksiyon Sistemi8-89 yaşları arasındakileri, hem uzantısal hem de sözel modellerle kilit idari fonksiyon alanlarını (problem çözme, esnek düşünebilme, akıcılık, planlama, tümdengelimli usavurma) değerlendirir.
Demans Sınıflama ÖlçeğiKortikal bozukluğu olan daha yaşlı yetişkinlerde dikkat, başlama, yapılandırma, kavramlaştırma ve hafızanın ölçümünü sağlayan kognitif durumu değerlendirir.
Rakam Dikkat TestiHızlı görsel izleme taslağında genelde dikkati, tetikte olmayı ve mental işleme kapasitesini test etmek için kullanılır
Biçimsel Akıcılık TestiBu prosedürün değişik şekilleri vardır. Sözel olmayan mental esnekliği değerlendirir. Genelde sözel esneklik testleriyle karşılaştırılır.
Parmak Kullanma (Oscillation) TestiBu prosedür motor hızı ölçer. Vücudun her iki tarafındaki performansı inceleyerek olası lateral beyin hasarı hakkında sonuçlar verebilir.
Rutin Delikli Tahta PanoBu prosedür iyi motor taslağında performans hızını ölçer. Vücudun her iki tarafını inceleyerek olası lateral beyin hasarı hakkında sonuçlar verebilir
Halstead Kategori TestiBu test kavram öğrenmeyi ölçer. Düşünme esnekliğini ve öğrenmeye açıklığı inceler. Tüm beyin fonksiyorı için iyi bir ölçüm olduğu düşünülmektedir. Bu testin çeşitli şekilleri vardır.
Halstead-Reitan Nöropsikolojik DizisiBu test seti dili, dikkati, motor hızını, soyut düşünmeyi, hafızayı ve uzantısal düşünmeyi inceler ve genelde beyin fonksiyonlarının tüm değerlendirmeleri çin kullanılır. Bazı nöropsikologlar bu dizideki orjinal test setlerinin bazılarını veya tümünü kullanırlar.
Hooper Görsel Organizasyon TestiBu prosedür görsel olarak bilgiyi tüm algılara katabilme yeteneğini inceler. Ciddi beyin hasarını hafifletmeye yarayan hassas bir ölçümdür
Kaplan Baycrest Nörokognitif DeğerlendirmeYetişkinlerde dikkatin, hafızanın, sözel akıcılığın, uzantısal işlemenin ve düşünme/kavrama değişiminin dahil olduğu kognitif yetenekleri değerlendirir.
Kaufman Fonksiyonel Akademik Beceriler TestiGünlük yaşam durumlarında uygulanan okuma ve matematik performansını belirlemek için tasarlanan kısa, bireysel yönetilen testtir.
Kaufman Kısa Nöropsikolojik DeğerlendirmeErgenlik çağındakilerde ve yetişkinlerde genel kognitif fonksiyonlarındaki mental geriliğin veya unutkanlığın ölçümüdür.
Luria-Nebraska Nöropsikolojik DizisiGenel olarak fonksiyonel alanları kapsamak ve beyin fonksiyonları karşısında güç ve zayıflık model analizini sağlamak için tasarlanmış bir çok testin setidir. Bu testler A. R. Luria nın nicel değerlendirme planının nicel modelini yansıtır
MMPI-2 (Minnesota Çok Evreli Kişilik Envanteri)Bu iyi bilinen ve saygı duyulan kişilik değerlendirmesi nörofonksiyonel bozukluğa tepkileri anlayabilmeye fayda sağlayabilecek kişilik ve duygusal değerlendirmeleri değerlendirmek için genelde nöropsikolojik testlere eşlik etmesi için kullanılır.
Hafıza Değerlendirme ÖlçekleriKısa dönem, sözel ve görsel hafızayı değerlendiren ayrıntılı test dizisidir.
Mikro CogBeyin hasarına hassas dokuz fonksiyonel kognitif alanı ölçen bilgisayarlı değerlendirmedir.
Millon Klinik Multiaxial EnvanteriKişilik bozuklukları ve klinik sendromları değerlendiren kişisel rapordur. Kapsamlı nöropsikolojik değerlendirmede zaman zaman kullanılan yardımcı bir araçtır.
Mooney Problem Kontrol ListesiBu araç bireylerin kişisel problemlerini ifade etmelerine yardımcı olur. Sağlık ve fiziksel gelişimi, ev ve aileyi, ahlakı ve dini, kur yapma, seks ve evliliği kapsar.
Çok Dilli Afazi İncelemesiDil bozukluklarını kapsamlı değerlendirmeyi sağlayan alt test setidir.
Kuzey Amerika Okuma TestiDaha kapsamlı testleri şu anki zekayı karşılaştırmak için premorbid zekayı değerlendirmeyi yardım eden genelde okuma testidir
Hızlı Nörolojik İzleme TestiOlası nörolojik işaretleri, birincil motor, duyumsal ve algısal alanları belirlemek için hızlı bir değerlendirmedir.
Adımlı İşitsel Seri Dikkat TestiKonsantrasyon, işleme hızı, mental hesaplama ve mental izlemenin de dahil olduğu dikkat bozukluğu için testler. 16 yaş ve üstü için kognitif bozukluğun teşhisi için hassastır.
Paulhus Aldanma ÖlçeğiYanıtların gerçek anlamını yansıtmayan bireylerin sosyal olarak isteklerini belirlemek için eğilimini ölçen araçtır.
Kişilik Sıfat Kontrol ListesiBirçok kişilik örneğini, birincil kişilik bozukluğuna odaklı değerlendirmek için kişisel rapor ölçümüdür
Nöropsikolojik Durum Değerlendirmesi için Tekrarlanan DizisiKısa, tekrarlanan zaman içinde kognitif düşüşün veya istikrarlılığın, travma, hastalık veya felç için uygun ölçüm olarak tasarlanmıştır
Rey İşitsel Sözel Öğrenme TestiBu prosedür kelime listesini öğrenme yeteneğini değerlendirir. Kelime listesi kullanan diğer sözel öğrenme testlerinin habercisidir.
Rey Kompleks Figür TestiBu çizim ve görsel hafıza testi, kompleks figür yapılandırma ve daha sonra çağrışımı hatırlama yeteneğini inceler. Görsel-motor organizasyonu gibi hafızayı ölçer.
Rey 15-maddelik Hafıza TestiBu test hafızada temaruz potansiyeli değerlendirme için kullanılan testtir.
Rey-Osterrieth Kompleks Figür TestiHer yaşta görsel, uzantısal yeteneği ve hafıza yönünden analiz eder.
Rivermead Davranışsal Hafıza TestiGerçek yaşam durumları ile ilgili her günlük hafıza bozukluğunu değerlendirir.
Rogers Kriminal Sorumluluk ÖlçeğiSuç işlendiği zaman bireyin bozukluğunu değerlendirmek için tasarlanan araçtır.
Rorschach Projectif TekniğiBu bilindik inkblot testi kompleks psikolojik dinamikleri değerlendirmek için kullanılır. Beyin hasarı olan kişiler diğer testleri tamamlayabilmesi için yanıtların kesin tipini göstermeye ve beyin hasarı ile ilişkisi olan kişilik değişikliğini anlamaya yardımcı olur.
Ruff Bilimsel Akıcılık TestiBu görsel prosedür, kelimelerden daha çok görselliğin kullanılmasını ve düşünme yeteneğini değerlendirmede sözel akıcılık testinin tamamlayıcısıdır.
Duyusal İzleme TestiÇeşitli objelere dokunsal hassaslığı, objelere dokunma yoluyla tanıma yeteneğini ve elle dokunuşla yazılı numaraları bulmayı içeren çeşitli prosedürleridir. Vücudun her iki tarafını inceleyerek olası lateral beyin hasarı hakkında sonuçlar verebilir.
SCL-90 (Semptom Kontrol Listesi 90)Bu kontrol listesi bireyin subjektif şikayetlerini değerlendirir.
Shipley Enstitüsü Yaşam ÖlçeğiSözel bilgi ve soyut bir sırayı takip eden modellerin yeteneği bulup karşılaştırma genel beyin fonksiyonunun hassas ölçümü kurulmalıdır
Stroop TestiBu kısa prosedür dikkati, mental hızı ve mental kontrolü inceler.
Sembol Rakam Modelleme TestiKognitif bozukluğu bulmak için çocuklar ve yetişkinler için izleme testi.
Dokunsal Performans TestiHer yaşta motor performans, dokunma algısını, uzantısal problem çözme ve uzantısal hafızayı değerlendirir.
Hafıza Temaruzu TestiBu test potensiyel hafıza temaruzunu değerlendirmek için kullanılır.
Hafıza ve Öğrenme Testi (TOMAL)Bu test çocuklar ve ergenliğe yeni girmiş olanlar için öğrenmeyi, dikkati ve çağrışımı değerlendiren hafızanın çeşitli yönlerini ölçer.
Hafıza Temaruzu Testi16-84 yaşları için, bu görsel tanıma testi gerçek hafıza bozukluğu ve temaruz (taklit olan) hafıza bozukluğunu birbirinden ayırmaya yardım eder.
Tematik Farkına Varma TestiBu projektif test genellikle beyin hasarında psikolojik veya duygusal ayarlamayı anlamaya yardımcı olmak için kişilik özelliklerini incelemede kullanılır.
Londra KulesiHer yaş için strateji planlamaya ve idari fonksiyonları değerli olarak incelenmesini, daha yüksek seviyelerde problem çözme değerlendirmesini yapan testtir.
İz Yapma Testleri A ve BBu testler dikkati, görsel araştırmayı, mental işleme hızını ve mental olarak kontrol edilen simultane uyarıcı modelleri ölçer. Bu testler global beyin durumuna karşı hassastır ama küçük beyin hasarlarına karşı hassas değildir.
Geçerlilik Gösterge ProfiliTest yaparken motivasyonu ve çabayı ölçen kompleks, bilgisayar-analizli testidir.
Sözel (Kelime) Akıcılık Testleri (çeşitli)Kullanımda olan sözel akıcılık testlerinin çeşitliliğidir. Her biri sözel düşünce işlemlerinin esnekliği ve hızını ölçmek için tasarlanmıştır. (örneğin, Kontrol Edilmiş Sözlü Kelime İlişkisi Testi; Thurstone Sözel Akıcılık)
Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği—III13 ayrı “alt testler” seti, hafıza, bilgi, problem çözme, hesap yapma, soyut düşünme, uzantısal oryantasyon, planlama ve mental işleme hızını ölçer. Buna ek olarak; değişik nörofonksiyonel alanlar için yapılan her bir alt testte zeka ve performans ölçümleri özetlenmelidir. Bu test setini yönetmek yaklaşık bir saat veya biraz daha fazla zaman alır. WAIS-III genelde kapsamlı nöropsikolojik değerlendirme için kurulur.
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği—IIIWechsler Yetişkin Zeka Ölçeği ile karşılaştırıldığında, bu prosedür çocuklarda da benzer alanları ölçmeye yarayan alt testleri içerir.
Wechsler Hafıza Ölçeği—III18 ayrı “alt testler” seti, hafıza ve öğrenme işlemleri için çeşitli bilgileri toplar. Buna ek olarak özet hafıza alt testlerin bireysel puanlarını da gösterir. Bütün test setini yönetmek yaklaşık bir saat sürer. WMS-III hafızanın kapsamlı değerlendirmesini sağlar. Genelde WAIS-III ile beraber ve birleşik olarak kullanılır.
Wechsler Yetişkin Okuma TestiWAIS-III ve WMS-III’e uygun olarak 18-89 yaş aralığında premorbid entellektüel fonksiyonlamayı tahmin etmeyi sağlar.
Uzun Dizi Başarı TestiOkuma, heceleme ve yazılı aritmetik performans seviyesini ölçmeyi sağlar. Okuma ve heceleme testleri genelde premorbid entellektüel fonksiyonlamayı tahmin etmede kullanılır.
Wisconsin Kart Sınıflama TestiKategori Testine benzer içerikle; bu prosedür ayrıca kavramları öğrenme yeteneğini ölçer. Frontal lob fonksiyonu için iyi bir ölçüm olduğu düşünülmektedir.
Wonderlic Personel TestiBu personel testi kendi başına sadece bir nöropsikolojik araç değildir ama mesleki yetenekleri ve diğer nöropsikolojik testleri ile birlikte karşılaştırmaları değerlendirmeye yardım etmek için kullanılır.
Kelime Hafıza TestiBozukluğun abartılmasını ve semptomların varlığı hakkında yanılsamaları gösteren tepki eğilimini bulmak için tasarlanmış bir geçerlilik prosedürüdür.

 

Randevu Alın

    Formu doldurun, sizi arayalım

    Bu yazıyı paylaş

    Randevu Al Hemen Ara
    WhatsApp'tan bize yazın